پمپ بتن 2016 اس

Engin Deutz F6L912 6 Cylinders 95 hp @ 2300rpm دیزل دویتس 912 شش سیلندر آلمانی به قدرت 95 اسب در 2300 دور  موتور
Main Hydraulic Pump  160 CC made by Sam Hydraulic Italy سام هیدرولیک ایتالیا 160 سی سی در هر گردش رگولاتوردار پمپ مادر
Delivery piston size 200 mm 200 میلیمتر پیستون
Stroke 1600 mm 1600 میلیمتر کورس سیلندر
Capacity 70 m3/h 70 متر مکعب ظرفیت در ساعت
Concrete Pressure 80 Bar 80 بار فشار بتون
Diminsions 2550*1900*5900 (H*W*L) 5900x1900x2550 میلیمتر (ارتفاعxعرضxطول) ابعاد دستگاه
Weight 5900 Kg 5900 کیلوگرم وزن