پمپ بتن 1820 اس

Engin Deutz F6L912 6 Cylinders with super charge German made 160 hp @ 2300rpm دیزل دویتس 912 سوپرشارژدار شش سیلندر آلمانی به قدرت 160 اسب در 2300 دور  موتور
Main Hydraulic Pump  226 CC made by Sam Hydraulic Italy سام هیدرولیک ایتالیا 226 سی سی در هر گردش رگولاتوردار پمپ مادر
Delivery piston size 180 mm 180 میلیمتر پیستون
Stroke 2000 mm 2000 میلیمتر کورس سیلندر
Capacity 75 m3/h 75 متر مکعب ظرفیت در ساعت
Concrete Pressure 169 Bar 169 بار فشار بتون
Diminsions 2550*1900*6900 (H*W*L) 6900x1900x2550 میلیمتر (ارتفاعxعرضxطول) ابعاد دستگاه
Weight 6200 Kg 6200 کیلوگرم وزن