تراک میکسر 8000

Mixer 8 m3 8 مترمکعبی میکسر
Drum capacity 13300 L 13300 لیتر ظرفیت بارگیری
percentage of drum loading  60 % 60 ٪ درصد بارگیری
Drum angle to horizon 15 15 درجه زاویه دیگ با افق 
Drum rotation 0-18 rpm 0 تا 18 دور در دقیقه قابلیت گردش دیگ 
Engine German Deutz Diesel 70 hp  دیزل 912 دویتس آلمانی به قدرت 70 اسب  موتور
Gear box Transmital Italy ترانسمیتال ایتالیا گیربکس
Hydraulic system G.T.N.Sauer 22 E.u جی تی ان زاور 22 سیستم هیدرولیک
Oil cooler  Special design for Hot areas  ویژه مناطق گرمسیر کولر هیدرولیک