بچینگ پلانت ال بی 36

Mixer pan 750/500 liters with 22 kw drive 750/500 لیتر به قدرت 22 کیلووات میکسر

Mixer gate

hydrulic with independent power unit هیدرولیک با پاوریونیت مجزا دریچه میکسر
Gates 4 pneumatic gates and cement gate 4 عدد پنوماتیک - سیمان پنوماتیک دریچه ها
Skip 7.5 Kw 7.5 کیلووات اسکیپ
Control Cabinet  Contactor-Bimetals-Fuses تابلوی ایستاده با لوازم LG اتاق کنترل
Drag Line Elba design with 10.5 meters boom and power turning drive وینچ آلبا RS8 با گردان برقی و بوم 10.5 متر دراگ لاین
Control System 

Digital Full Automatic indicator with manual handeling

تمام دیجیتال و فول اتوماتیک با امکان کارکرد دستی  سیستم کنترل