بوم توزیع بتن 12+ 3 بوم توزیع بتن 15+ 3 بوم توزیع بتن 17 + 3 پلیسینگ بوم

بوم توزیع بتن چیست؟

در پروژه های ساختمانی برای ریختن بتون در محل هایی که امکان دسترسی با پمپ های دکل میسر نمی باشد و پروژه دارای تراکم ستون وسطح زیاد می باشد و باید از پمپ های زمینی استفاده شود.برای تسهیل در بتون ریزی از بوم های پرتابل توزیع بتون استفاده می گردد.

بوم ها قابلیت جا بجایی با تاور کرین را داشته و در پروژه ها در طول روز امکان جابجا شدن را دارند.


سوالات کاربران


قیمت

قیمت دستگاه ... پاسخ

کارشناسان فنی پاپصیران

با سلام خدمت شما کاربر گرامی بوم توزیع 18 متری قیمت حدود 140 تومان است. موفق باشید. ... پاسخ

عنوان سوال
متن سوال