آسانسور کارگاهی 2500

Capacity 2000 Kg 2000 کیلوگرم ظرفیت
Power 3x11 Kw 3x11 کیلووات قدرت
Speed  40 m/min 40 متر در دقیقه سرعت
Safety

Safety Device

Micro Switches

Auto/Main Cut off

Gates Safety Switch

سیستم پاراشوت

میکروسوئیچ‌های دوبل

کلید قطع‌کن اتوماتیک برق اصلی

میکروسوئیچ درب‌ها

ایمنی
Cabin Size 320x130x240 (LxWxH)  320x130x240 (ارتفاع - عرض - طول) ابعاد اتاق 
Section Size 70x70x150 (LxWxH)  70x70x150 (ارتفاع - عرض - طول) ابعاد سکشن